onsdag, januar 28, 2009

Når 5×1 > 1×5

Næstefter gode og enkle modeller, så kan en enkelt "formel" være ganske udtryksfuld. Min bror, Niels Birger Ramsing, er ekspert i den slags kreativ matematik og formelformidling.

Ovenstående "5×1 > 1×5" refererer til indsatser og initiativer i forbindelse med fx værdiarbejde og supplerende lederudvikling.

Pointen er, at fem små projekter er mere værd end et stort. Eller mere konkret, når værdiarbejdet skal have en varig effekt og resultere i ændret adfærd, så er det oftest mere givtigt at bruge ressourcerne på en måde, der sikrer fem mindre indslag i stedet for et stort arrangement.

Ikke at der er noget galt med den store begivenhed (corporate event); firmadagen hvor alle mand tager i skoven og leger med værdier og lærer hinanden at kende. Det er sjovt, det skaber historier og -- hvis det designes omkring begrebet "hard fun" -- så gavner det moralen. Men, det er ikke nogen garanti, at medarbejderne opnår en dybere forståelse for endsige ændret holdning og handling i forhold til firmaets værdier.

Skal det ske er det mere hensigtsmæssigt, at planlægge en række fortløbende aktiviteter, der fokuserer på forskellige aspekter af værdierne og værdiarbejdet. Den løbende inddragelse og tematiske tilbagevending gør at værdierne ikke går i glemmebogen og sætter dermed mere kontante spor.

Pointen: I værdiarbejdet, der skal ændre holdning og handling gælder det gamle mundheld stadig: Hellere lidt men godt -- og gerne ofte!

Ingen kommentarer:

Værdilemma's Fan Box fra Facebook

Vaerdilemma on Facebook