torsdag, februar 26, 2009

... om design og sjæl

Design er den fundamentale sjæl i ethvert menneskeskabt objekt, som ultimativt gentager sig selv og udtrykker sig stadigt stærkere i de yderste lag af objektet selv, uanset om det er et fysisk produkt eller en service.
Steve Jobs, frit oversat
Sådan. Ikke noget med kagens flødeskum eller bare en lækker indpakning. Godt design er et udtryk for produktets sjæl. Måske derfor, at Apples design er så meget bedre end de øvriges? Måske fordi Jobs her har fat i en dybde, som andre ikke har erkendt? Minder mig lidt om Michelangelo, der insisterede på at færdiggøre bagsiden af et relief før det, for ham, kunne opleves som helt.

tirsdag, februar 24, 2009

Trim Tab og det distribuerede ledelsesansvar

Få ord samler både krav, ansvar og potentiale som det engelske "Trim Tab", der refererer til det lille hjælperor, der findes yderst på tankskibets store hovedror. Hjælperorets opgave er at skabe den strømning, der gør det muligt at dreje på hovedroret og dermed ændre hele skibets retning.

Parallellen til det personlige ansvar tilskrives arkitekten og opfinderen Buckminster Fuller, der for godt 30 år siden brugte billedet til at forklare potentialet i den enkelte medarbejder, som træffer et bevidst valg.

I vore dage er udtrykket reintroduceret af blandt andre Covey, og i arbejdet med CfLs lederudviklingsprogram Prolog har jeg oplevet, at udtrykket vinder det stor genklang og er stærkt motiverende i målgruppen. Som leder uden personaleansvar kan det være svært at se egne handlingers betydning for organisationens strategiske retning, specielt hvis man som fx projektleder skal opnå succes gennem andre.

Her kommer så begrebet Trim Tab med krav, ansvar og potentiale. Uden hjælperor kan skibet ikke manøvrere, så det er et krav at de – altså "hjælperorene" – findes i organisationen, og at organisationen aktivt vedligeholder dem. Omvendt er det hjælperorets ansvar at turde stå imod hovedstrømmen for at skabe den bevægelse, der er nødvendig for en større kursændring. Og deraf potentialet: Når en større forandring lykkedes, så er det ofte netop hjælperoret, der i ordets bogstaveligste forstand har været udslagsgivende og leveret den energi, der sikrer hele processen. En topleder kan presse nok så meget på hovedroret, hvis ikke hjælperoret sætter ind og støtter processen, så er det spildte kræfter uden mulighed for varige forandringer. Her, altså i selve processen, er det en vigtig pointe, at hjælperoret ikke må vente på at moderskibet er drejet. Det gode hjælperor er blandt de første, der reagerer på nye vinde. Hjælperoret skal tage ansvar og proaktivt sprede den motivation, de værktøjer og de nye handlingsmønstre, der gør den større organisation i stand til at udvikle sig!

Pointen: I en tid med høje bølger og modvindssejlads er det selvsagt afgørende, at skibet har maksimal manøvredygtighed. Det kræver at alle yder deres bedste; det kræver at organisationens hjælperor træder i karakter og som Buckminster Fuller udøver personligt lederskab!

… en opgave, som CfL med programmet Prolog selvsagt gerne leverer værktøjer og motivation til!

lørdag, februar 21, 2009

Feed til Facebook?

Overvejer om jeg kan få denne Blogspot-blog til at dukke op i Facebook?

... om sejlads i magsvejr

Alle skibe stiger ved højvande
Warren Buffet

Og omvendt: I et marked med modvindssejlads, så må vi erkende, at skibene alle ligger lavere ved lavvande. Det kan gerne være, at vi ikke skal tale krisen op ... men det er naivt og virkelighedsfjernt, at afvise de konsekvenser, der nu rammer os alle.

fredag, februar 20, 2009

... om leg og læring

You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation

Plato

Har til dato ikke set bedre argumentation for at bruge spil i læringsarbejdet, ikke mindst lederudviklingen. Et vidunderligt citat, som falder dobbelt interessant på dagen, hvor der er blevet diskuteret produktionsdetaljer med den leverandør, som skal trykke Værdilemma

torsdag, februar 19, 2009

... om succes

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.
Colin Powell

Minder lidt om definitionen på held; "når grundige forberedelser mødes med gunstig lejlighed", i.e. når man har valgt at gøre sig selv proaktivt i stand til at udnytte og maksimere det held, man møder.

onsdag, februar 18, 2009

... om undskyldninger

When ideas fail, words come in very handy.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Og så tænker jeg på bogen Good to Great og Jim Collins' betragtninger omkring Level 5 ledelse, der finder årsagen til en krise i spejlet og forklaringen på en succes i vinduet, ud mod den omverden som lederen arbejder i.

fredag, februar 13, 2009

... om pirater

It's better to be a pirate than to join the Navy.
Steve Jobs

Et tankevækkende citat, som jeg desværre ikke ved hvornår er fra. Før eller efter Steve skabte verdens største online musikmarked i iTunes? Samme pointe findes i en række andre citater og pointen er vel, at man skal være tro mod sin samvittighed, ikke sandt?

torsdag, februar 12, 2009

Uovervejet distanceledelse

E-mails bekvemmelighed er med til at snige distanceledelse ind ad bagvejen. Som rådgiver oplever jeg, at ledere sender e-mails ned af gangen til medarbejdere, der kun sidder få meter væk. Den personlige kontakt erstattes af hurtige mails, der kun indeholder en brøkdel af den samlede kommunikation, der er mulig i et personligt møde.

Selvfølgelig er der fordele ved e-mails; mediet er asynkront og man efterlader en dokumenteret placering af aben hos modtageren. "Hvad, har du ikke læst mail'en?"

Men, der er også ulemper. Dels er der generelt for mange mails, dels rummer den typiske mail kun ord og dermed mange fortolkninger. Selv med smileys er det være svært at viderebringe den personlige vægtning, som et smil eller et bestemt blik kan videregive. Samtidig kan det selvsagt være svært at opdage den tvivl, som et ikke-forstået budskab kan afsætte i modtagerens ansigt; en tvivl som man bedst kan opdage og reagere på i det personlige møde.

Pointen: Pas på uovervejet distanceledelse! Sender du mails til folk du i stedet kunne mødes med ansigt til ansigt?

onsdag, februar 11, 2009

lørdag, februar 07, 2009

... om formidling

The power of illustrative anecdotes often lies not in how well they present reality, but in how well they reflect the core beliefs of their audience.
David P. Mikkelson

Kodeks, mellem regler og værdier

Et kodeks er oprindeligt et gammelt håndskrift, fx en ridders personlige optegnelser — gerne med forherligende betragtninger om hvor ædelt den skrivende ridder oplevede sig selv...

I dag dækker kodeks over et kort skrift, der tekstmæssigt ligger midt mellem værdier og regler. Lidt længere end enkeltstående værdier og meget kortere og ofte med højere moralsk overligger end egentlige regler.

En virksomhed, en afdeling, ledelse eller måske en gruppe kan definere og vedtage et kodeks, der i 6-7 korte sætninger definerer de generelle normer eller principper for et givent område, fx e-mails eller møder. Gevinsten ligger i selve vedtagelsen, hvor kodekset bliver forbavsende forpligtende, specielt for dem, det sammen har udarbejdet og proaktivt vælger at overholde kodekset.

Pointen: Kodeks er mere eksplicit end værdier og samtidig mindre detaljerede end regler.

torsdag, februar 05, 2009

... om problemer

If a problem has no solution, it may not be a problem, but a fact - not to be solved, but to be coped with over time.

Shimon Peres (1923 - )

onsdag, februar 04, 2009

... om præcision

Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man.

Sir Francis Bacon (1561 - 1626)

Værdilemma's Fan Box fra Facebook

Vaerdilemma on Facebook