onsdag, maj 13, 2009

... om succes og perspektiv

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.

Thomas A. Edison
I en tid med store udfordringer og behovet for at lære og tilpasse sig et turbulent marked, så er det den, der bedst gør sig klar til overraskelser, der vinder. Den som etablerer tidlige advarselssystemer og sørger for at nye tendenser bliver undersøgt i operationelle scenarier som en handlings- og forandringsvillig organisation kan udnytte.

Pointen: Uanset situationen og konklusionen, så er det altid muligt at lære noget.

søndag, maj 10, 2009

Fra Nyhed til Nuhed

Som skrevet og understreget på Facebook er jeg fan af Lasse Jensens' Mennesker og Medier. I fredags var der interview med Anker Brink Lund om den aktuelle top10 liste over citerede medier.

Interviewet afslørede to termer, der giver stof til eftertanker. Termer, som giver navn på en tendens i nyhedsbilledet, som er ualmindeligt irriterende:

I jagten på at være den første, er der sket et skred fra nyhed og aktualitet til nuhed og potentialitet. Fra det afslørende og vigtige til det, der måske engang bliver spændende.

Foghs natokandidatur havde måske engang været en nyhed ... men det endte som en latterlig nuhed, hvor hver situation konkurrede om hvad status var netop nu, mens det talende hoved havde kameraet rettet mod vedkommendes polerede ego.

Tilsvarende om gisninger om, hvad der måske kommer som en nyhed i næste uge. Når en journalist interviewer en anden om hvad en tredje måske vil sige. Ikke aktualitet men potentialitet ... og lejlighedsvist kun potensialitet, hvilket er aldeles ulideligt at overvære!

Pointen: Overvej forskellen og gør hvert indlæg tydeligt ... og tilgiv dermed, at netop nærværende kun er en bemærkning og en anbefaling til eftertanke ... men ikke nogen nyhed.

lørdag, maj 09, 2009

Skæve sætninger og resulterende munduheld

Jeg har en pudsig vane med at ramme standardsætninger en smule skævt. Nogen gange er det forvirrende -- som at træde til på en cykel med skæve pedaler -- andre gange fungerer det med sin egen kejtede logik...

Var til en konfirmation, hvor gæsterne fik mulighed for at skrive en side i en poisibog til konfirmanden. En god ide, hvor det på stedet indbundne resulat viste sig at være både morsomt og personligt, til tider underfundigt og klogt. Mit bidrag blev til fem sætninger, mere eller mindre velforankret i de bedste erfaringer fra balanceret ledelse.

Ikke noget specielt, men der indsneg sig en af de skæve...
Tænk før du taler
... og nyd stilheden

Ulrik Ramsing

Pointen: Tror det handler om at tage sig tid til eftertanke; om at nyde de øjeblikke, hvor man ikke nødvendigvis behøver at spring ind i debatten.

torsdag, maj 07, 2009

... om udvikling

Hellere investere i medarbejderne og risikere at de udvikler sig og vil prøve noget nyt; end lade være og de ikke gør det...

Anonym ... eller i det mindste ukendt

Er der nogen, der kender citatet? Det handler om tillid og troen på at kloge sjældent bider den hånd, der fodrer; specielt når den uddeler viden og vokseværk.

Pointen: Alt andet end investering i talent og udvikling svarer til passiv åreladning, hvor det hele sander til.

... om selvrespekt

That you may retain your self-respect, it is better to displease the people by doing what you know is right, than to temporarily please them by doing what you know is wrong.

William J. H. Boetcker

Pointen: Det kan i det lange løb kun betale sig at følge egen overbevisning!

Decentraliseret HR?

– som når England uddanner 40.000 civile til terrorbekæmpelse

Flere og flere organisationer overvejer fordelene ved at decentralisere HR-arbejdet; dels via selvstyrende råd, dels via en øget gensidig kollegial opmærksomhed. Sidstnævnte kræver øget medmenneskelig fokus og muligvis øget efteruddannelse … som når England vil kvalificere hotel- og transportpersonale til at blive essentiel del af landets forsvar mod det uforudsete.

Eller som når den lange ferierejse afløses af nære relationer; når det store og dyre erstattes af det stærke og dybe.

I HR-sammenhæng, så kan det lade sig gøre, men det er et kultur- og værdiarbejde som baserer sig på konkrete handlinger – fx et Buddy-system som det trænes på Prolog PLUS dagene. Her udveksles øjebliksbilleder og man lærer om ting og signaler man skal være opmærksom på for at kunne opdage når ens Buddy trives … eller ikke trives. Målet er at undgå, at motivations- og ledelses-truget bliver så tomt at omgivelserne bides…

Pointen: Aktivt kulturarbejde kan være en del af beredskabet og post-krise styrkelsen; men det sker ikke af sig selv.

Værdilemma's Fan Box fra Facebook

Vaerdilemma on Facebook