lørdag, januar 31, 2009

Multibility

Kært barn har mange navne ... og nogen gange er det omvendt. Her handler det om "Multibility", som er en sammentrækning af "multible abilities", altså flere egenskaber. "En ting til mange anvendelser" kendes fra mange situationer, men er nu et vigtigt projektelement og har derfor krav på sit eget navn.

Når en jægersoldat skal pakke sit grej, er det en nødvendighed, at hver ting har flere anvendelser; ellers er det ikke værd at slæbe på. Tilsvarende for projekter i en tid, hvor virksomhederne skal udøve modvindssejlads. Et projekt skal have flere anvendelser; et primært og mindst to sekundære, der kan gavne virksomheden både når projektet når i mål … eller ikke gør det!

Førstnævnte er enkelt: Når alt går godt og projektet lykkedes, så har man selve produktet og en eller flere afledte sidegevinster -- fra ny viden til fx sekundære serviceområder. Den modsatte situation, når det ikke lykkedes er endnu vigtigere.

Hvad sker der, hvis projektet ikke når i mål? I Bruxelles findes der et biografkompleks kaldet "Kinepolis", hvor trapperne er mærkværdigt brede og lavet som store spiraler uden trin. Noget biler kunne køre på... Da projektet blev designet var det med indbygget multibility; det kunne bruges til noget andet, hvis det primære mål fejlede: Hvis ikke der var publikum til biograferne, så kunne man indskyde ekstra betondæk og lave hele komplekset om til en kæmpe parkeringsbygning!

Pointen: Projekter med multiple anvendelser er uendeligt mere robuste og profitable end de, der kun har en chance for succes. Tænk multibility -- både for det ønskede og det frygtede udbytte.

Og selve ordet, Multibility? Jo, det er opfundet af undertegnede som del af specifikke kundedialoger og prioriteringsdebatter i USA.

Ingen kommentarer:

Værdilemma's Fan Box fra Facebook

Vaerdilemma on Facebook