mandag, april 12, 2010

... om gode aftaler

An undefined problem has an infinite number of solutions.
  ~  Robert A. Humphrey

Og her jeg tænker på de misforståelser, der kommer af dårlige aftaler. De mange afleveringer, hvor medarbejderen forventer ros for en stor indsats, som lederen mener har været i den gale retning. Forebyggende ledelse handler om at undgå misforståelser, undgå om'ere og lav produktivitet. Den eneste vej fremad er at lave bedre aftaler så misforståelser undgås og fejl findes mens de er små.
Pointen: En god aftale har klar vej videre og et enkelt, veldefineret mål.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Værdilemma's Fan Box fra Facebook

Vaerdilemma on Facebook