tirsdag, februar 24, 2009

Trim Tab og det distribuerede ledelsesansvar

Få ord samler både krav, ansvar og potentiale som det engelske "Trim Tab", der refererer til det lille hjælperor, der findes yderst på tankskibets store hovedror. Hjælperorets opgave er at skabe den strømning, der gør det muligt at dreje på hovedroret og dermed ændre hele skibets retning.

Parallellen til det personlige ansvar tilskrives arkitekten og opfinderen Buckminster Fuller, der for godt 30 år siden brugte billedet til at forklare potentialet i den enkelte medarbejder, som træffer et bevidst valg.

I vore dage er udtrykket reintroduceret af blandt andre Covey, og i arbejdet med CfLs lederudviklingsprogram Prolog har jeg oplevet, at udtrykket vinder det stor genklang og er stærkt motiverende i målgruppen. Som leder uden personaleansvar kan det være svært at se egne handlingers betydning for organisationens strategiske retning, specielt hvis man som fx projektleder skal opnå succes gennem andre.

Her kommer så begrebet Trim Tab med krav, ansvar og potentiale. Uden hjælperor kan skibet ikke manøvrere, så det er et krav at de – altså "hjælperorene" – findes i organisationen, og at organisationen aktivt vedligeholder dem. Omvendt er det hjælperorets ansvar at turde stå imod hovedstrømmen for at skabe den bevægelse, der er nødvendig for en større kursændring. Og deraf potentialet: Når en større forandring lykkedes, så er det ofte netop hjælperoret, der i ordets bogstaveligste forstand har været udslagsgivende og leveret den energi, der sikrer hele processen. En topleder kan presse nok så meget på hovedroret, hvis ikke hjælperoret sætter ind og støtter processen, så er det spildte kræfter uden mulighed for varige forandringer. Her, altså i selve processen, er det en vigtig pointe, at hjælperoret ikke må vente på at moderskibet er drejet. Det gode hjælperor er blandt de første, der reagerer på nye vinde. Hjælperoret skal tage ansvar og proaktivt sprede den motivation, de værktøjer og de nye handlingsmønstre, der gør den større organisation i stand til at udvikle sig!

Pointen: I en tid med høje bølger og modvindssejlads er det selvsagt afgørende, at skibet har maksimal manøvredygtighed. Det kræver at alle yder deres bedste; det kræver at organisationens hjælperor træder i karakter og som Buckminster Fuller udøver personligt lederskab!

… en opgave, som CfL med programmet Prolog selvsagt gerne leverer værktøjer og motivation til!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Værdilemma's Fan Box fra Facebook

Vaerdilemma on Facebook